Pohybové hrátky

pro miminka i batolátka od 6-ti týdnů do 3 letpohyb.hrátky1

Společně cvičíme, tvoříme, zpíváme, hrajeme si, objevujeme, masírujeme, ochutnáváme zdravé dobroty, sdílíme a radujeme se s dětmi.

…spoluprožíváme a vzájemně se obohacujeme…

Každý čtvrtek v ZŠ Husova v Humpolci je čas jen pro Vás a Vaše dítě.

Čas lekcí pro skupinky dle věku:

Čtvrtek:

09:00 – 09:45   pro věk od 2,5 až do 3,5 let 
10:00 – 10:45   pro věk od 1,5 do 2,5 let
11:00 – 11:45   pro věk od 1 do 1,5 roku (již chodící)
13:30 – 14:15   nová skupina – mimi od 2 měsíců

Nový cyklus od 12.9.2019 do 30.1.2020
18 lekcí od 12.9.2019 do 30.1.2020 za 1500 Kč

Na 1. lekci se prosím přihlaste! Počet míst ve skupinách je omezený.

tel. 728 646 604
email: prorenat@seznam.cz

Hlavní smysl cvičení

Rodiče jsou informováni nejen o psychomotorickém vývoji (hrubá a jemná motorika), ale také o vývoji řeči, komunikaci, sociálních dovednostech, stravování, slavení svátků během roku, jak přirozeně v souladu s přírodou si poradit s nejčastějšími nemocemi, a o dalších věcech.

 • Podpora vztahu mezi rodičem a dítětem – vědomé rozvíjení a upevňování rodičovského pouta.
 • Vzájemná sociální podpora – bezpečný prostor pro sdílení radostí i starostí.
 • Inspirace rodičů, jak s dítětem trávit společný čas, jak si s ním  hrát.
 • Znovu osvěžit zapomenutá česká říkadla, básničky a písničky.
 • Vzájemné obohacování se, inspirace, výměna zkušeností.


Přínos pohybových hrátek

 • pohyb.hrátky 0111přirozeně a harmonicky rozvíjejí pohyblivost, stabilitu, orientaci v prostoru
 • děti získávají lepší vědomí sebe sama rozvíjením vědomí těla
 • rozvíjí jemnou i hrubou motoriku, senzomotorickou inteligenci
 • podporují rozvoj sluchových a zrakových schopností
 • rozvíjí jazykové dovednosti
 • zlepšují trávení a spánek
 • učení se prvním sociálním kontaktům a komunikaci s ostatními dětmi
 • rozvíjí schopnost soustředit se, zapojovat do činnosti, ale také se uvolnit, zklidnit
 • zlepšují dýchání a schopnost rodiče i dítěte najít pomocí dechu svůj střed – rovnováhu
 • citové vazby mezi rodičem a dítětem jsou rozvíjeny a upevňovány
 • prohlubuje se radost ze cvičení a společné hry


Struktura hodiny

 • Začínáme relaxací. Jedná se o společné naladění, zklidnění za doprovodu kantely (pro děti jasný signál, že se začíná).
 • Vítací rituál – společné pozdravení.
 • Následuje postupné protažení, rozehřátí, uvědomění a prožívání celého těla od nohou až k hlavě. Vše  pomocí her s říkadly a písničkami (v leže, sedě na zemi).
 • Cviky ve stoje-s nechodícími dětmi formou nejrůznějších úchopů, jako jsou houpání, točení, zdvihání, vyhazování, aj.  S chodícími dětmi pohybové, kruhové hry, tanečky, či jiné pohyby v prostoru.
 • Na velkých míčích houpání, skákání, natřásání, bubnování, koulení apod.
 • Překážkové dráhy s využitím rozmanitých pomůcek a nářadí.
 • Tematická část hodiny je procvičování a informace o hrubé a jemné motorice, různé hry pro rozvoj  všech smyslů,  inspirace a doporučení pro rodiče, ochutnávka zdravých dobrot, tvoření, hudba, masáže, slavení svátků během roku.
 • Závěrečný rituál – rozloučení.

Ke cvičením a hrám využíváme různé pomůcky, jako například barevné šátky, obruče, prolézací pytel, padák, různé druhy míčů (od malých míčků přes overbooly až po velké  míče), rytmické hudební nástroje a spoustu dalších.

 

Díky rytmickému a pravidelnému uspořádání lekce děti získávají  životní sílu.

Všechny aktivity s dětmi jsou doprovázeny říkadly, básničkami a písničkami a tím sytíme dítě jejich krásou a přirozeným rytmem. Dítě se učí nasáváním, vše co jej obklopuje, to jej tvoří.

„Zacházej s dětmi tak, jako by už byly lidmi, jimiž jsou schopné se stát“

Děti napodobují, zkoušejí, dosahují cílů, radují se a rodiče se radují s nimi. Dochází ke vzájemnému rozpoznávání nálad, emocí, potřeb, pocitů.. a tím k rozvoji emoční inteligence.  Především se však rozvíjí sebevědomí a důvěra, což je velmi důležité mateřské (rodičovské) pouto, ovlivňující vztah po celý zbytek života.

Vítáme Vás u nás …